Afdrukken
 

Bewijs van overlijden

Wat

Het afschriftvan deoverlijdens akte is een volledige weergave van de tekst van de akte.

Het uitreksel is een weergave van de gevraagde en essentiële elementen van de overlijdensakte.De dienst burgerlijke stand zal u uittreksels afleveren uit de overlijdensakte, die ondermeer moeten dienen voor het ziekenfonds, voor familieleden die een dag vrij kunnen krijgen om de begrafenis bij te wonen e.a.

Als het overlijden heeft plaatsgevonden in een andere gemeente dan die van de woonplaats (ziekenhuis,…) dan stuurt de burgerlijke stand van die gemeente een kopie van de overlijdensakte naar de gemeente van woonplaats. Vanaf dan kunnen ook uittreksels in de gemeente van woonplaats bekomen worden.

Wie

Hoe

Persoonlijk aan het loket Burgerzaken: U dient uw identiteitskaart mee te brengen.

Kost

Een afschrift of uittreksel kost 1,50 euro