Gratis energiescan voor bedrijven in Hoogstraten

Verbruikt uw bedrijf 100.000 kWh of meer?
Dan komt u in aanmerking voor een gratis energiescan.

Een externe energiedeskundige neemt het verbruik van uw bedrijf onder de loep, detecteert de grootste energieverbruikers en geeft u advies op maat om te besparen op energiekosten. Zowel door het nemen van kleine maatregelen en quick wins als door grote investeringen.

Met een dalend energieverbruik maakt u uw bedrijf weerbaarder tegen de stijgende energiekosten, verhoogt u de marktwaarde van uw gebouw en het comfortgebouw van uw medewerkers. U beperkt ook de CO2-uitstoot van het bedrijf en draagt zo bij aan de klimaatdoelstellingen van onze stad.

Komt uw bedrijf in aanmerking voor een gratis scan?

Dit aanbod is gericht op bedrijven in Hoogstraten met een jaarlijks energieverbruik van minimaal 100.000 kWh elektriciteit en/of 300.000 kWh thermisch. Verder worden er enkele voorwaarden gesteld naar eerdere energiemaatregelen en overige energieverplichtingen. U kan de voorwaarden hier bekijken.​

De energiescan is volledig gratis voor het bedrijf, maar geeft bij kandidaatstelling wel een serieus engagement. Voor de opstart van de energiescan ondertekenen het stadsbestuur en het bedrijf samen een engagementsverklaring. Het bedrijf verklaart daarbij dat: 

  • het de voorgestelde eenvoudige, snel terugverdiende maatregelen zal uitwerken;
  • het bedrijf haar volledige medewerking geeft aan de energie-adviseur en de nodige informatie aanlevert voor het uitvoeren van de scan. Ten minste één aanspreekpunt binnen het bedrijf engageert zich om het adviestraject mee op te volgen;
  • het stadsbestuur mag communiceren over de genomen maatregleen en ervaringen van het bedrijf (uiteraard geen vertrouwelijke informatie en steeds in overleg met het bedrijf).

Klimaatvriendelijk beleid = slimme keuze

Uw bedrijf klimaatvriendelijker maken is een slimme keuze, dat ook de concurrentiekracht van uw onderneming verbetert. Wij willen u daarbij met dit aanbod zo goed mogelijk te begeleiden en we hopen op een enthousiaste respons.

Hoe kan u inschrijven?

Eerst en vooral: snel handelen! Het aantal energiescan is beperkt. De eerste bedrijven die reageren en die voldoen aan de voorwaarden, krijgen een scan. Binnen deze oproep hopen we ongeveer 10 scans uit te voeren.

U kan uw bedrijf onderaan deze pagina kandidaat stellen door het invulformulier in te vullen en te versturen. U krijgt binnen enkele weken bericht of u een gratis energiescan krijgt. 

Inschrijvingsformulier gratis energiescan voor bedrijven

Informatie
Voor- en achternaam