Verlies of diefstal identiteitsbewijs

Bij verlies, diefstal of vernietiging van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk aangifte doen bij het politiekantoor in Hoogstraten of het dichtstbijgelegen politiekantoor. Breng een pasfoto mee.

U kan het verlies ook melden bij Doc Stop op het nummer 02 518 2123 of 0800 2123 2123. Wanneer u cardstop verwittigt, dient u toch nog aangifte te doen bij de politie. De elektronische functie wordt dan onmiddellijk geschorst. Op die manier worden misbruiken vermeden.

Mocht de verloren of gestolen identiteitskaart binnen zeven dagen teruggevonden worden, dan moet u de dienst bevolking en de politie hiervan op de hoogte brengen. Is de identiteitskaart na zeven dagen niet teruggevonden, dan wordt de identiteitskaart geannuleerd. U wordt dan uitgenodigd om een nieuwe identiteitskaart te komen aanvragen.

Doc Stop