Aanvraag evenementen

Voorwaarden

Dien ten laatste 75 kalenderdagen voor uw evenement uw aanvraag in bij het evenementenloket.

Bedrag

Is uw aanvraag te laat ingediend? Dan betaalt u een spoedprocedure van 25 euro. Soms moet u voor uw evenement ook belastingen en/of retributies betalen.

Belastingen en retributies

 

  • Belasting op de inname van het openbaar domein.
  • Belasting op openbare danspartijen en festiviteiten.
  • Retributie op het ter beschikking stellen van elektriciteit op kermissen en openluchtevenementen.
  • Retributies op de materiële dienstverlening.

Uitzonderingen

Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u een toelating nodig.
Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.