Subsidies Internationale Samenwerking

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking bedraagt  0,7 % van de totale uitgaven van de gemeente, verminderd met de wedden van het onderwijzend personeel  en vermeerderd met de ontvangen subsidies voor ontwikkelingssamenwerking.

In dit budget zijn de personeelskosten, reis-en verblijfskosten met betrekking tot de stedenband, de volledige Noord- en zuidwerking en alle toelagen begrepen.

Het budget voor de toelagen ontwikkelingssamenwerking wordt beheerd via een ethische spaarrekening en verdeeld volgens een reglement. Er wordt een toelage voorzien voor:

  • 11.11.11
  • Humanitaire hulp
  • Vrijwilligerswerk in het buitenland
  • Ontwikkelingshelpers
  • Projecten in het zuiden
  • Noord-Zuid verenigingen
  • Noord-Zuid evenementen
  • Mondiale vorming voor scholen