Algemene info en procedure

Informeer alvorens je begint!

Een omgevingsvergunning heb je nodig voor veel werken aan en rondom de woning, het verkavelen van grond of de exploitatie van een ingedeelde inrichting. Ben je niet zeker of een bepaald werk vergunningsplichtig is? Laat je dan informeren door onderstaande vragen of neem contact op met de dienst Omgeving.

Ben je een aanvraag aan het invullen op het Omgevingsloket maar loop je ergens vast, neem dan contact op met de helpdesk van het Omgevingsloket:

Naar top