Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het gemeentebestuur streeft naar een goede verstandhouding tussen haar inwoners en wil dat ze in Hoogstraten aangenaam kunnen leven in een veilige woonplaats. Toch gebeuren er soms dingen die storend zijn voor omwonenden en als overlast worden ervaren. Het kan in deze gevallen nodig zijn om hier tegen op te treden. Met de politieverordening 'overlast', waarin Gemeentelijke Administratieve Sancties (of kortweg GAS) werden opgenomen, heeft het gemeentebestuur nu de mogelijkheid om overtreders zelf te beboeten.

Overlast voorkomen

Het stadsbestuur wil met de politieverordening vooral de overlast inperken die wordt veroorzaakt door lawaai, zwerfvuil, vandalisme, wildplassen, hondenpoep, enz... In het reglement zijn hoofdstukken gewijd aan:

  • openbare rust en orde
  • gebruik van en doorgang op de openbare weg
  • gezondheid
  • veiligheid

Boete

Wie zich niet houdt aan de politieverordening overlast of andere reglementen, waarin GAS werden voorzien, riskeert een geldboete die kan oplopen tot 350 euro (175 euro voor minderjarigen). Beroep instellen kan binnen de dertig dagen na de sanctie bij de politierechtbank of jeugdrechtbank. In bepaalde gevallen kan een overtreding bovendien aanleiding geven tot:
- schorsen of intrekken van een gemeentelijke toestemming of vergunning;
- tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

In een aantal gevallen kan er naast de boete ook nog een factuur volgen voor opruimkosten van bv. een sluikstort, obstakels in de berm, enz... Het gemeentebestuur stuurt hiervoor de rekening aan de overtreder.