Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van Hoogstraten is van toepassing op het gehele grondgebied. De verordening is opgedeeld in enkele onderwerpen. Zo worden er voorschriften opgenomen voor huiskavels, parkeren, groen en verkavelingen.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is raadpleegbaar via onderstaande link.

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening

Naar top