Inbuizen - overwelvingen baangracht

Baangrachten hebben verschillende functies zoals het afvoeren, het infiltreren en het bufferen van regenwater. Daarom is het belangrijk dat baangrachten niet worden gedempt en dat het overwelven ervan gebeurt volgens bepaalde regels.

Overwelvingen dienen via een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Vaak wordt dit samengenomen met de aanvraag tot het bouwen of verbouwen van de woning of het bedrijf.

De voorwaarden voor overwelving, onderhoud en beschoeiing, staan vermeld in "het gemeentelijk reglement op het overwelven van baangrachten langs gemeentewegen", goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2014.

Grachtenreglement

Naar top