Moraliteitsattest

Inhoud

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, heb je een bewijs nodig dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus het recht hebt om gegiste en sterke dranken te schenken.

In principe volstaat een uittreksel van het strafregister, maar op dat uittreksel staan geen werkstraffen vermeld. Als je echter een werkstraf hebt gekregen na een veroordeling voor heling, mag je geen gegiste of sterke dranken verkopen. 

Daarom kan een gemeente bij twijfel een moraliteitsattest opvragen om dergelijke veroordelingen te achterhalen.

Online aanvragen

Naar top