Uittreksel akte burgerlijke stand

Inhoud

Een uittreksel is een verkorte vorm van de geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Voorwaarden

Een uittreksel van een akte kan worden aangevraagd door de persoon op wie de akte betrekking heeft: de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende, bloedverwanten in op- of neergaande lijn, erfgenamen, of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...).

Je kan deze documenten online opvragen via de rode knop(pen) hieronder:

Geboorte (akte)

Huwelijk (akte)

Overlijden (akte)

Echtscheiding (akte)

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om:

  • De uittreksels zelf op te halen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren.
  • De uittreksels te laten ophalen door een derde. 
    • Deze persoon heeft een door jou ondertekende volmacht en een kopie van zijn/haar identiteitskaart nodig.
    • Plan hiervoor steeds vooraf online een afspraak in.

Wat meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Kostprijs

Gratis

Naar top