Week van de Amateurkunsten

'The Making Of'... - Kunst achter de Schermen

Kunst achter de Schermen

Het stadsbestuur neemt jaarlijks deel aan de Week van de Amateurkunsten, de jaarlijkse hoogmis van de tientallen, honderden, wel ja, duizenden kunstenaars die zich in hun vrije tijd bezig houden met de kunsten. De laatste jaren werden er verschillende projecten opgezet en uitgetest. Zo waren er optredens aan de molen, kon er kunst in de vitrines bekeken worden en stelden kunstenaars hun atelierruimtes open. Dat laatste, in 2017, vond plaats onder de noemer: Kunstroute, kunst achter de schermen. Een experiment, maar een schot in de roos, zo bleek. Daarom zullen we de komende jaren dit concept verder ontwikkelen. 

Interesse om bij te dragen?

Het programma voor 2017 ligt ondertussen achter ons. Maar volgend jaar zullen we opnieuw activiteiten organiseren in het kader van de WAK. Daarvoor kan je je dan opnieuw kandidaat stellen. 

In 2018 wil het stadsbestuur de organisatie van de activiteiten van de WAK graag meer in handen van amateurkunstenaars zelf leggen. We zijn er zeker van dat zij zelf het beste aanvoelen waar de mogelijkheden en kansen zitten. Hiertoe wordt gekeken om een werkgroep op te richten. Heb je zin om hiervan deel uit te maken? Neem dan contact op met de dienst cultuur