Aanpassingen aan het openbaar domein

Een particulier mag geen werken uitvoeren aan het openbaar domein. Als je toch wil dat de boordstenen ter hoogte van jouw vergunde oprit worden verlaagd of verhoogd, of je wenst een andere aanpassing van het openbaar domein dan vraag je dit aan het stadsbestuur.

De aanvrager betaalt de kosten. Het aanpassen van het openbaar domein uitgevoerd voor rekening aan derden kost 72,5 €/m².
(De retributie is vastgelegd in de gemeenteraad van d.d. 16/12/2019.)

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij administratie Ruimte via het aanvraagformulier.

Na ontvangst van deze aanvraag wordt op terrein een inschatting gemaakt van de gevraagde werken. Wanneer deze werken voldoende gemotiveerd en realiseerbaar zijn en nadat de aanvrager zich akkoord heeft verklaard met de kostprijs, worden de werken opgenomen in de werklijst. Zodra er zicht is op uitvoering wordt de factuur bezorgd. De werken worden uitgevoerd na betaling.

Op onderstaande foto kan de schets gemaakt worden bij de aanvraag in het aanvraagformulier. 

Naar top