Aanplakzuilen

Op ons grondgebied staan zeven betonnen aanplakzuilen (2 in Hoogstraten en 1 in elke deelgemeente) waarop onze dienst stadspatrimonium de affiches van Hoogstraatse verenigingen en organisaties plakt om activiteiten aan te kondigen.

Waar?

De aanplakzuilen staan op volgende plaatsen:

 • Kruising Buizelstraat en Vrijheid, Hoogstraten
 • Kruising Lindendreef en Dokter Versmissenstraat, Hoogstraten
 • Vagebondplein, Wortel
 • Dorp, Minderhout
 • Dorp, Meer
 • Gemeenteplein, Meerle
 • Bij de Zevenster (paters), Meersel-Dreef

Hoe?

 • Breng je affiches binnen bij VisitHoogstraten (Vrijheid 149 in Hoogstraten).

Wanneer?

Affiches worden maximaal 4 weken voor de activiteit uitgehangen. Je kan ze dus maximaal 5 weken voor je activiteit binnenbrengen bij VisitHoogstraten.

Kostprijs?

 • Voor erkende Hoogstraatse verenigingen en organisaties is het aanplakken gratis.
 • Voor niet-erkende Hoogstraatse verenigingen en organisaties wordt een kleine kostprijs aangerekend. 
 Erkende Hoogstraatse verenigingen en organisatiesNiet-erkende Hoogstraatse verenigingen en organisaties
1 tot 3 zuilen0 euro10 euro
Meer dan 3 zuilen0 euro20 euro

Algemene afspraken

 • Enkel de aankondiging van socioculturele, sport- en jeugdactiviteiten zijn toegelaten. De aangeleverde affiches mogen geen commercieel of politiek karakter hebben en niet strijdig met de openbare orde en goede zeden. 
 • Het is niet toegelaten om zelf affiches aan de zuilen te plakken. Het aanplakken gebeurt enkel door de dienst stadspatrimonium. Doe je dit wel, dan heeft dit consequenties: je affiches worden verwijderd, we kunnen je uitsluiten van het gebruik van gemeentelijke communicatiekanalen, we kunnen de vergunning van een evenement intrekken of je laten beboeten met politiestraffen.  
 • Per activiteit mogen er maximum 2 affiches A1-formaat of 4 affiches A2- of A3-formaat per zuil worden aangeleverd. 
 • Aangeleverde affiches moeten minstens aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Sponsoring mag maximum 30% van de oppervlakte van de affiche beslaan. 
  • Elke affiche moet de naam van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke uitgever (met adres) vermelden. 
  • Er mogen geen witte of gele affiches met enkel zwarte tekst gebruikt worden. 
  • Affiches mogen niet groter zijn dan A1-formaat (84 op 30cm).
Naar top