Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. Het invulformulier om de verwarmingstoelage via het sociaal verwarmingsfonds aan te vragen, vind je onderaan deze pagina. Lees eerst grondig de voorwaarden vooraleer je de aanvraag indient.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze brandstoffen:

 • Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • Verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, ... liter)
 • Bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • Elektrische verwarming
 • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • Propaangas in gasflessen
 • Butaangas in gasflessen
 • Pellet, hout en steenkool

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 1. Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste).
 2. Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste).
 3. Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Meer informatie kan je vinden op www.verwarmingsfonds.be/index.php/wat-is-het.

Aanvraagformulier: verwarmingstoelage via het sociaal verwarmingsfonds

Persoonsgegevens
bijvoorbeeld 81.04.10-697.50
Leden van mijn huishouden
Voeg hier de voornaam, achternaam en het rijksregisternummer toe van de gezinsleden die in dezelfde woning als jij verblijven.
Gezinslid 1:
00.00.00-000.00
Gezinslid 2
00.00.00-000.00
Gezinslid 3:
00.00.00-000.00
Gezinslid 4:
00.00.00-000.00
Gezinslid 5:
00.00.00-000.00
Categorie
Ik maak deel uit van volgende categorie(ën):
Overige gegevens
Ik vraag een verwarmingstoelage van volgende type brandstof:
Ik vraag een verwarmingstoelage van volgend type brandstof:
Ik verklaar dat ik mijn woning voornamelijk met dit type brandstof verwarm.
Op het volgende adres:
Bijlagen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Belangrijke opmerking met betrekking tot de gegevensverzameling: Het OCMW zal uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden bij de federale overheidsdienst financiën opvragen. Het OCMW kan u contacteren voor meer informatie. Ik ben me ervan bewust dat een valse of onvolledige verklaring aanleiding kan geven tot boetes of gevangenisstraffen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 maart 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met diverse subsidies, vergoedingen en toelagen die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, alsook tot de toepassing van een administratieve sanctie, namelijk de terugbetaling van de verwarmingstoelage voor de kosten van de gebruikte verwarmingsbrandstof.
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.