Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Bewonerskaart

Bewonerskaarten kunnen, mits betaling van een retributie van 100 EUR, aangevraagd worden door inwoners van Hoogstraten die hun domicilie hebben binnen de blauwe zone. Enkele voorwaarden zijn:

  • geen parkeerplaats, garage of inrit hebben binnen een straal van 200m in de blauwe zone
  • maximum één bewonerskaart per woonentiteit

Per bewonerskaart kunnen er 2 nummerplaten op vermeld worden. In geval van een verloren, gestolen of vernietigde kaart kan een duplicaat aangevraagd worden mits betaling van 25 EUR. De bewonerskaart is één jaar geldig te rekenen vanaf de datum van afgifte.

1. Gegevens aanvrager
Als het inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor u een aanvraag indient niet op uw naam staat, moet de eigenaar/werkgever/leasingmaatschappij een verklaring opstellen dat u de wagen permanent (ook voor privé-doelen) gebruikt. Voeg deze verklaring ook bij de aanvraag.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.