Aanvraagformulier compensatie van kosten in het kader van de impact van de coronamaatregelen op evenementen.

  • Reglement betreffende de compensatie van kosten in het kader van de impact van de coronacrisis op de evenementen georganiseerd door Hoogstraatse verenigingen

Binnen de daarvoor voorziene kredieten compenseert het stadsbestuur de kosten die Hoogstraatse verenigingen maakten in het kader van de organisatie van evenementen ten tijde van of in de nasleep van de coronacrisis. Het gaat dan om kosten

  • die gemaakt werden en niet kunnen worden gerecupereerd omwille van afgelasting.
  • die gemaakt moeten worden om een evenement te organiseren volgens de geldende maatregelen.

Inkomstenverlies wordt niet in aanmerking genomen voor deze compensatie

Voor wie?

Alle (erkende) Hoogstraatse verenigingen binnen de sectoren cultuur, sport, jeugd, mondiaal en buurtinitiatieven. Of alle feitelijke verenigingen die voldoen aan de volgende voorwaarden nl.

  • De werking ontplooien op het grondgebied van Hoogstraten of voor de inwoners van Hoogstraten.
  • De activiteiten zijn groepsgericht en toegankelijk voor iedereen.
  • De vereniging is opgericht als privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk.
  • Werken met vrijwilligers die zich zonder persoonlijk winstbejag inzetten.

Over welke kosten gaat het?

Het stadsbestuur compenseert alle kosten in het kader van de afgelasting of aangepaste organisatie van evenementen omwille van de maatregelen ten tijde van of in de nasleep van de coronacrisis.Het stadsbestuur compenseert deze kosten voor 100% met een maximum van 1.000,00 EUR per Hoogstraatse vereniging.

Waarbij volgende definities gelden:

  • Evenement: een activiteit, buiten de reguliere werking, die toegankelijk is voor iedereen, en gericht is op het brede publiek.
  • Kosten: uitgaven die gebeurden op basis van een factuur of kassabon en die niet konden of kunnen worden gerecupereerd.

Inkomstenverlies wordt niet in aanmerking genomen voor deze compensatie

Voor welke periode geldt deze compensatieregeling?

Hoogstraatse verenigingen kunnen aanspraak maken op deze compensatie voor evenementen die georganiseerd werden en worden vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

 
1 Start 2 Voltooid
Gegevens vereniging
Gegevens evenement of activiteit
Voor welk evenement of voor welke activiteit vraag u compensatie van kosten aan?
Overzicht van de gemaakte kosten
Let op: enkel kosten waarvoor een factuur of kassabon werd opgemaakt, komen in aanmerking
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.