Aanvullende gemeentebelasting

Da aanvullende belastingen zijn 'aanvullend' en daardoor afhankelijk van de belasting geheven door een andere instantie die dan de gemeente, zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opcentiemen op de personenbelasting. 

Thema's

Naar top