Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Vrachtwagensluizen met ANPR-camera's halen zwaar verkeer uit de dorpskern
ANPR-carmera's

Vrachtwagen-watte?!

Vrachtwagensluizen en ANPR-Camera's, u hoort het in Keulen donderen? Begrijpelijk, dit zijn geen alledaagse termen en de werking hiervan is nog onbekend bij het wijde publiek. U vindt alle relevante informatie op deze pagina. Want Hoogstraten gaat inzetten op het ontraden van doorgaand vrachtverkeer uit de woonkernen, en dat doen we met vrachtwagensluizen en ANPR-Camera's.

In onderstaand animatiefilmpje krijgt u een algemeen beeld van de doelstelling en werking van de sluizen en camera's.

Deze animatiefilm legt de adviesroute uit

Doelstelling

De dorpskernen van onze gemeente krijgen veel doorgaand verkeer te verwerken die geen bestemming hebben in de Stad. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens die van Turnhout, via Hoogstraten, naar de E19 rijden en omgekeerd. Of verkeer dat vanuit Nederland via Meerle binnenkomt om de kilometerheffing te ontwijken op onze snelwegen. Dit verkeer willen we weren uit onze dorpskernen, om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te verhogen.

Werking

Er zal signalisatie voorzien worden die een verbod oplegt voor voertuigen +3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen. De eigenlijke vrachtwagensluizen zijn hoogtemeters die de ANPR-camera's zullen activeren als een bepaalde hoogte gedetecteerd wordt. ANPR tenslotte staat voor automatic number plate recognition of automatische nummerplaatherkenning.

 

Locaties

De camera's worden op volgende locaties geplaatst:

  • In Meer op Meerdorp ter hoogte van de oude Melkerij

 

  • In Meerle op de Strijbeekseweg net voorbij het kruispunt met Groot Eyssel

 

  • In Hoogstraten op Vrijheid net voor het kruispunt met Karel Boomstraat, aan weerszijde van de rijbaan

Vrachtwagenluwe zone Hoogstraten

Wat met mijn bedrijf in Hoogstraten?

Wat als ik een bedrijf heb in Hoogstraten en daarvoor een vrachtwagen nodig heb?
Wat met landbouwverkeer?
Wat met leveranciers die aan mijn bedrijf in Hoogstraten moeten leveren?

Een ingreep als deze doet heel wat vragen rijzen, in de eerste plaats bij onze lokale economie. Zo veel als mogelijk worden ook de lokale handelaars gevraagd om de adviesroutes te gebruiken. We willen immers allemaal streven naar meer leefbare woonkernen en daar kan iedereen aan bijdragen. Wie bijvoorbeeld vanuit Hoogstraten of Brecht in Meer moet zijn, kiest best voor de E19. Toch zal de Hoogstraatse economie niet lijden onder deze maatregel. Iedereen die gedomicilieerd is in Hoogstraten, een bedrijf heeft in Hoogstraten of aan een bedijf op Hoogstraats grondgebied moet leveren, wordt vrijgesteld, met uitzondering van de bedrijven op de Transportzone in Meer. De politie zal visueel controleren welke nummerplaten horen bij Hoogstraatse bedrijven of leveranciers van Hoogstraatse bedrijven. Zij moeten geen boete vrezen.  

 

Download hier een folder over de adviesroute