AED-toestellen

Het gebruik van een automatische externe defibrillator of AED kan de reanimatie ondersteunen. Daarom heeft het stadsbestuur in alle deelgemeenten AED’s geplaatst. Daarnaast stellen ook een aantal bedrijven en verenigingen hun AED ter beschikking.

Overzicht publiek toegankelijke AED's111,1 Kb(pdf)

Hoe een AED gebruiken?

Als je het toestel opent, geeft het stap voor stap aan wat je moet doen. Na het aanbrengen van de elektroden voert de AED een analyse van het hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok, zal het toestel een schok toedienen.

Het gebruik van een AED gaat altijd gepaard met hartmassage en beademing. Begin dus altijd met hartmassage en beademing. Ook na het toedienen van een schok moet verder gereanimeerd worden, tot de noodhulpdiensten er zijn. 

Heb je een AED-toestel gebruikt bij een reanimatie?  Breng het meteen daarna binnen bij het onthaal van het stadhuis - administratief centrum. Of verwittig de dienst samenleving.

Maak uw AED publiek toegankelijk

Wij roepen alle eigenaars van AED-toestellen op om deze officieel te registreren en ook publiek toegankelijk te maken. Zo kunnen alle eigenaars met een minimale kost het netwerk versterken.
De stad biedt daarvoor ook ondersteuning aan, bv. een toelage voor de aankoop van een buitenkast.

Ondersteuning ontsluiting van private AED's

Naar top