Verbranden van afval

De Vlaamse milieuwetgeving is duidelijk: afval verbranden is voor iedereen verboden, dit zowel binnen als buiten.

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.

Geurhinder en gezondheidsrisico’s

Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval, ... veroorzaakt namelijk vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf, maar zeker ook voor zijn buren zeer onaangenaam: men kan de was niet buiten hangen om te drogen, de ramen niet openen om de woning te verluchten, … 

Daarnaast kan de rook ook vaak gezondheidsklachten veroorzaken, zelfs op lange termijn.

Uitzonderingen

De wetgeving voorziet een aantal uitzonderingen waarbij verbranding in open lucht wel toegelaten is.

We denken oa. aan:

  • Het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen
  • Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur
  • Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer
  • Het verbranden van plantaardige afvalstoffen van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden vanuit fytosanitair oogpunt, op meer dan 100 meter van huizen, stallingen en bossen, opslagplaatsen, loodsen, … onder gedurig toezicht tussen zonsopgang en zonsondergang en beperkt tussen 8.00u en 20.00u

Meer info over stoken in open lucht kan je hier vinden.

Houtkachels

Heel wat mensen maken tijdens de wintermaanden gebruik van een open haard of houtkachel om de woning extra te verwarmen. 

Uiteraard mag hier enkel gebruik gemaakt worden van droog, onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof.  Afval via deze weg verbranden is niet toegelaten.

Meer info over veilig en gezond stoken kan je hier vinden.

Naar top