Opening wandelweg Smisselbergen

Opening wandelpad Smisselbergen

 Natuurpunt Markvallei opent op zondag 13 oktober 2019 een nieuw wandelpad in hetr natuurgebied Smisselbergen In Meerle (Hoogstraten). Tevens is dit de afronding van het herstel van de historische barelen in de natuurgebieden Den Rooy en Smisselbergen.

In 2014 kocht Natuurpunt Markvallei 42 hectare bos in het natuurgebied Den Rooy in Meerle. Drie jaar later, in 2017, heeft Natuurpunt 35 hectare van het domein Smisselbergen aangekocht. Smisselbergen sluit naadloos aan op het bosgebied van  Den Rooy. Voor de natuur in de Noorderkempen bieden Den Rooy en Smisselbergen belangrijke kansen met overblijfselen van hoogveen, bossen en populatie van een sterk bedreigde heivlinder, het Bont dikkopje.

Het natuurgebied kent een rijke geschiedenis. In 1845 werden Den Rooy en Smisselbergen aangekocht door de Gentse industrieel Jean Voortman en door Eduard Jaequemyns, (doctor in de geneeskunde, farmacie, wis- en natuurkunde, scheikundige) ingenieur in de katoenfabriek van de Gentse familie Voortman. De welgestelde families kochten in Meerle en omgeving 2000 hectare braakliggende heidegronden. Jaequemyns wist vele honderden hectaren heide om te vormen tot vruchtbare akkers, tuinen, boomgaarden of beplantte ze met sparren- en dennenplantages. Om goederen te vervoeren over het terrein zoals potaarde, zand, mest liet Jaequemyns zelfs een smalspoor aanleggen. De tientallen spoorwagentjes werden door een paard voortgetrokken. De huidige weilanden langs de Moerloop gebruikte Jaequemyns om klei tot 2 meter diep te winnen voor zijn steenbakkerij. De klei gebruikte hij voor het bakken van dakpannen, tegels en bakstenen en voor grondverbetering. De stenen en dakpannen die hij fabriceerde gebruikte hij onder andere voor de bouw van 34 woningen voor zijn werknemers. Jaequemyns heeft door zijn ondernemersgeest een landschapsverandering teweeggebracht van heide naar bos. Daarnaast heeft hij door de ontwikkeling van de landbouw voor werkgelegenheid gezorgd in de Kempen. Het natuurgebied is nog vrij intact. Je vindt er diverse boomsoorten, oude bosplanten als zwarte bes. Maar ook gagel, veenpluis, varens en dopheide. In het gebied zijn koepels van de grote bosmier aanwezig, reeën verblijven in de bossen en je treft er de zwarte en de bonte specht aan en diverse andere vogels. Op dit ogenblik wordt er druk gewerkt om de natuurwaarden in het gebied veilig te stellen voor de toekomst. Door de beheerploeg van Natuurpunt worden de dominant aanwezige Amerikaanse vogelkers en Pontische rododendron verwijderd. Daarnaast wordt het bos uitgedund, zodat jonge inheemse bomen meer licht en lucht krijgen. Op die manier ontstaat een gemengd bos. In 2016 iwerd een wandelroute door Natuurgebied Den Rooy opengesteld, deze start bij de parking aan de Ulicotenseweg. Met de opening van het wandelpad in Smisselbergen wordt deze wandelroute uitgebreid. Voor de wandelaar is hiermee een belangrijke verbinding ontstaan om door de verschillende biotopen en leefgebieden van het bos te lopen tot aan de Paddengracht. Daar sluit de route aan op het wandelknooppuntennetwerk. De opening van het wandelpad is tevens de afronding van een project om authentieke landschapselementen terug te brengen. Karakteristiek voor de landgoederen zijn de naambarelen die, mede door een subsidie van de Provincie Antwerpen, in ere werde hersteld. Op zondag 13 oktober 2019 vindt de feestelijke opening plaats van het wandelpad door Smisselbergen en het herstel van historische barelen. In de voormiddag is de officiële opening voor genodigden. Vanaf 12.30 uur is iedereen welkom aan de Lage Rooy te Meerle. Hier vertrekken begeleide wandelingen om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur. Voor de kinderen is er animatie. Natuurpunt Markvallei zorgt op de Lage Rooy voor een infostand van Natuurpun, en diverse kraampjes met streekproducten en pannenkoeken. Die dag wordt in de Lage Rooy eenrichtingsverkeer ingesteld. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

Programma

13.00 tot 16.30 uur
Ontdek met onze gidsen het natuurgebied Smisselbergen
Wandelingen om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Een eenmalige natuurbeleving van het aangekochte gebied
• Kinderanimatie
• Streekproducten en pannenkoeken
• Infostand Natuurpunt
Praktisch
Kom met de fiets en krijg een gratis pannenkoek!
(Fietsparking is voorzien)
Komt u toch met de auto, parkeren langs de Lage Rooy
(is op 13 oktober eenrichtingsverkeer) 

Waar
Smisselbergen
Lage Rooy
2328 Meerle
Wanneer
Dit evenement is voorbij.
Organisatie
Natuurpunt Markvallei
Contact
secretaris@natuurpuntmarkvallei.be
Telefoonnummer: GSM 0477 835.935