Agro Energie Netwerk

Energie besparen in de land- en tuinbouw
Agro energie netwerk Hoogstraten

Energiekosten wegen zwaar door in de bedrijfskosten van landbouwbedrijven. Tegelijk veroorzaakt de land- en tuinbouwsector een belangrijk deel van de energiegebonden CO2-uitstoot. Met het Agro Energie Netwerk wil het stadsbestuur de sector ondersteunen om te kiezen voor meer duurzame energietechnieken op landbouwbedrijven.

In het project Agro Energie Netwerk wordt gratis energie-advies aangeboden, zowel aan bedrijven individueel als thematisch in groep. Voor heel de sector zullen er ook thematische energie-avonden worden georganiseerd, over bijvoorbeeld hernieuwbare energie en batterij-opslag of over energiezuinig ventileren en koelen in stallen. 

Gratis begeleiding naar een lagere energiefactuur

Het project zet in op verschillende vormen van begeleiding :

  • resultaatgericht begeleiden : gratis energie- en warmtescans;
  • kennisdeling en overdracht : groepsscans en energiegroepen ;
  • informeren op maat van wensen : energie-avonden. 

De volledige inhoud van het project kan u ontdekken in dit persbericht

Inspanningen in woord en beeld

in dit filmpje wordt duidelijk welke inspanningen boeren en tuinders leveren op vlak van energie.

Foto's Midzomer slotmoment Agro Energie Netwerk 21.06.2018

Agro Energie Netwerk Hoogstraten
Agro Energie Netwerk Hoogstraten
Agro Energie Netwerk Hoogstraten
Agro Energie Netwerk Hoogstraten
Agro Energie Netwerk Hoogstraten
Agro Energie Netwerk Hoogstraten
Agro Energie Netwerk Hoogstraten
Agro Energie Netwerk Hoogstraten

Foto's startmoment Agro Energie Netwerk 06.04.2017