Akte van erkenning kind na geboorte

Inhoud

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner. De akte van (postnatale) erkenning vermeldt:

  • De naam
  • De voornamen
  • De geboortedatum
  • De geboorteplaats
  • Het geslacht van het kind
  • De naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
  • De naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner in voorkomend geval, de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van erkenning aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Naar top