Akte van naamsverandering (familienaam)

Inhoud

Je kan je familienaam laten wijzigen. Een naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit. De akte van naamsverandering vermeldt: de datum van het verzoek, de naam en voornamen van de betrokkene en de nieuwe naam van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van naamsverandering aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt: de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Naar top