Akte van naamsverandering (voornaam)

Inhoud

Je kan je voornaam laten wijzigen.

De akte van voornaamsverandering vermeldt:

  • Naam
  • Voornamen
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats van de betrokkene
  • Nieuwe voornaam van de betrokkene

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van voornaamsverandering aanvragen.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Naar top