Charter tegen kinderarmoede

In 10 stappen naar een kansRIJKE school

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.
(bron: https://armoede.vlaanderen.be/) 

Ook in Hoogstraten zijn er kinderen die opgroeien in kansarmoede. Die kinderen gaan ook elke dag naar school. 
Stad Hoogstraten heeft samen met de Hoogstraatse scholen een charter getekend dat de strijd aangaat tegen armoede. Stad Hoogstraten en de Hoogstraatse scholen bieden kansen voor alle leerlingen en willen streven naar kansRIJKE scholen. 

Naar top