Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Scholen zeggen NEE tegen (kans)armoede
Onze school zegt NEEN tegen kansarmoede Hoogstraten

In 10 stappen naar een kansRIJKE school

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.
(bron: https://armoede.vlaanderen.be/

Ook in Hoogstraten zijn er kinderen die opgroeien in kansarmoede. Die kinderen gaan ook elke dag naar school. 
Stad Hoogstraten heeft samen met de Hoogstraatse scholen een charter getekend dat de strijd aangaat tegen armoede. Stad Hoogstraten en de Hoogstraatse scholen bieden kansen voor alle leerlingen en willen streven naar kansRIJKE scholen. 

1. Betrokkenheid
We streven ernaar dat alle ouders en kinderen zich van bij het begin welkom en betrokken voelen.

2. Klare taal
We gebruiken eenvoudige en duidelijke taal.

3. Contact is belangrijk
We blijven ouders uitnodigen voor activiteiten, oudercontacten,...

4. Betaalbaar feesten
We vieren graag feest, zonder dat het veel geld kost.

5. Oplossing op maat
We zoeken bii financiële moeiliikheden samen met de ouders naar een passende oplossing.

6. Kinderen zijn geen boodschapper
We bespreken moeilijkheden rechtstreeks met de ouders en niet met het kind.

7. Culturen delen
We laten kinderen elementen uit hun thuiscuttuur tot in de klas brengen.

8. Taalrijke school
We nemen initiatieven zodat de kinderen beter Nederlands spreken en begrijpen.

9. ledereen doet mee
We streven ernaar dat al de kinderen deelnemen aan de schoolactiviteiten.

10. Participatie
We stimuleren de kinderen om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten.

Onze school zegt NEEN tegen kansarmoede Hoogstraten