Attest Belgische kiezer

Aanvraag attest Belgische kiezer

Inhoud

Het attest van Belgische kiezer verklaart dat je aan alle voorwaarden voldoet om het kiesrecht uit te oefenen en dat je rechtmatig geregistreerd bent als Belgische kiezer.

Het attest van Belgische kiezer vermeldt:

  • Naam
  • Voornamen
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Rijksregisternummer 
  • Woonplaats
  • Staat van kiezer en/of kandidaat
  • Datum van inschrijving in het bevolkingsregister

Naar top