Attest laatste wilsbeschikking

Inhoud

Wil je zelf bepalen wat er na je overlijden met je lichaam gebeurt? Leg je keuze dan vast in de laatste wilsbeschikking. Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Het attest vermeldt volgende keuzes:

  • De begraafplaats waar je na je overlijden begraven of gecremeerd wil worden.
  • Wat er met je as moet gebeuren (rekening houdend met wat wettelijk mogelijk is).
  • Het type begrafenisplechtigheid dat je verkiest. 

Bij elk overlijden gaat stad Hoogstraten na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Is dat het geval? Dan controleert de stad of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Naar top