DIFTAR

Inhoud

Stad Hoogstraten heft een belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afval.  Ook voor bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval is deze belasting van toepassing. De belasting wordt geïnd via het DIFTAR-systeem (= geDIFerentieerde TARifering. Dit wil zeggen dat je betaalt voor het afval dat je meegeeft, sorteer je dus goed, dan betaal je minder.)

Het huisvuil wordt aangeboden in grijze container(s) die door de gemeente (via IOK Afvalbeheer) ter beschikking worden gesteld. GFT wordt aangeboden in groene container(s) die eveneens door de gemeente (via IOK Afvalbeheer) ter beschikking worden gesteld. De containers zijn eigendom van IOK Afvalbeheer. Voor aansluitpunten waar een ondergrondse verzamelcontainer voor huisvuil ter beschikking wordt gesteld worden geen afzonderlijke containers voorzien.

Kostprijs

Per aansluitpunt is een vast belastingbedrag van 4,50 euro verschuldigd voor: 

 • De gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen, zoals huisvuil, GFT, papier en karton en de verwerking en de recyclage daarvan.
 • De wijkinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan.
 • De toegang tot het recyclagepark en voor de verwerking van verschillende niet betalende afvalstoffen ontvangen op het recyclagepark.
 • De algemene reinheid van de stad Hoogstraten.

Voor de terbeschikkingstelling van een GFT-container van 40 liter of 120 liter is een bijkomende belasting ten bedrage van 1 euro per maand verschuldigd.

Voor de terbeschikkingstelling van een tweede GFT-container van 120 liter is een bijkomende belasting ten bedrage van 1 euro per maand verschuldigd. 

Voor de terbeschikkingstelling van een grote container van 1.100 liter (zowel beschikbaar voor restafval als voor GFT-afval) is een bijkomende belasting ten bedrage van 7,50 euro per maand verschuldigd.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse container (restafval, papier, glas en PMD) is een bijkomende belasting ten bedrage van 35 euro per container verschuldigd.

Voor het gebruik van een slot is een eenmalige contantbelasting van 35 euro per container verschuldigd.

Daarnaast wordt er op het ophalen van afval ook een contantbelasting per kilogram gewogen gewicht geheven:

 • 0,24 euro per kilogram aangeboden restafval
 • 0,10 euro per kilogram aangeboden GFT
 • 0,90 euro per aanbieding van de toegangspas van 30 liter container
 • 1,80 euro per aanbieding van de toegangspas van 60 liter container

De kilogram- en volumetarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 11.

Daarnaast is er ook een contantbelasting per volume verschuldigd:

Voor de vervanging of herstelling van een container of de vervanging van de toegangspas is er ook een contantbelasting verschuldigd. Deze belasting kan je raadplegen in het belastingreglement.

Containers voor huisvuil en gft kunnen aan evenementenorganisatoren ter beschikking worden gesteld voor het afval dat op het evenement ontstaat. De containers worden ter beschikking gesteld voor een vastgelegde periode. 

Voor de terbeschikkingstelling van containers op een evenement is een contantbelasting verschuldigd:

 • 10 euro per 120 liter container restafval
 • 10 euro per 120 liter container GFT
 • 10 euro per 240 liter container restafval
 • 25 euro per 1.100 liter container restafval
 • 25 euro per 1.100 liter container GFT

Bijkomend is voor de ingezamelde hoeveelheden afval een variabele kost verschuldigd volgens de tarieven 'contantbelasting per kilogram'. Indien er vervangings- of herstellingskosten van toepassing zijn worden deze aangerekend volgens de tarieven vermeld in het belastingreglement.

Regelgeving

Belastingreglement

Geldig van 1 januari 2021 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 23 november 2020
Datum publicatie: 8 december 2020

Naar top