Ontgravingen op gemeentelijke begraafplaatsen

Inhoud

Op vraag van de nabestaanden kan er toelating gegeven worden voor een ontgraving. Onder ontgraving verstaan we het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden, of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving, die gekozen wordt door de nabestaanden.

Voorwaarden

Een ontgraving is enkel mogelijk op bevel van de gerechtelijke overheid of mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Procedure

Je vraag tot ontgraving moet schriftelijk gebeuren bij de Burgerlijke stand.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld:

  • 125 euro per ontgraving van een kist
  • 50 euro per ontgraving van een asurn
  • 50 euro per ontgraving van een columbariumnis

Uitzonderingen

Deze belasting is niet verschuldigd wanneer de ontgraving of verwijdering van stoffelijke overblijfselen:

  • Verricht wordt ingevolge een rechterlijke beslissing
  • Van de voor het vaderland gevallen militairs en burgers
  • Verricht wordt ingevolge een bestuurlijke beslissing

Regelgeving

Belastingreglement

Geldig van 01 januari 2020 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 16 december 2019
Datum publicatie: 23 december 2019

Naar top