Tweede verblijven

Inhoud

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Hoogstraten of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend.

Voorwaarden

De eigenaar (houder van een zakelijk recht op 1 januari van het aanslagjaar) betaalt de belasting voor het hele jaar.

Procedure

De eigenaar ontvangt van het stadsbestuur een voorstel van aangifte.

  1. Is dit voorstel correct? Dan is er automatisch aan de aangifteplicht voldaan.
  2. Is dit voorstel onjuist of onvolledig? Verbeter of vervolledig het voorstel van aangifte voor 30 april van het aanslagjaar.
  3. Wijzigt de situatie? Dan doe je binnen de maand melding bij het stadsbestuur.
  4. Heb je als nieuwe eigenaar een tweede verblijf gekocht? 

Doe online aangifte

Kostprijs

De belasting bedraagt 500 euro per jaar en per tweede verblijf.
Ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 50% van de verschuldigde belasting.

Uitzonderingen

Bepaalde woningen zijn vrijgesteld:

  • Het lokaal uitsluitend bestemd voor een beroepsactiviteit
  • Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens
  • Hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, vakantielogies

De aangifte blijft geldig tot de opzegging per aangetekende post wordt betekend aan het stadsbestuur.

Regelgeving

Belastingreglement

Geldig van 01 januari 2021 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 14 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020

Naar top