Verwaarloosde gebouwen en woningen

Inhoud

De stad Hoogstraten heft een jaarlijkse belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen. Zodra een pand tekenen vertoont van verwaarlozing, kan het worden opgenomen in het gemeentelijke register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Vanaf twaalf maanden na opname in dit register, is een belasting verschuldigd. De belasting stijgt naarmate het pand of het terrein langer verwaarloosd blijft.

Voorwaarden

In bepaalde gevallen kan je vrijstelling krijgen op de belasting. Zo'n vrijstelling moet je zelf aanvragen bij de stad Hoogstraten. Een volledige opsomming en alle details vind je in het belastingreglement.

Kostprijs

De belasting bedraagt:

  • 1.500 euro voor een woning of gebouw

De belasting wordt elk jaar vermeerderd met 1.000 euro (x1, x2, x3, x4) zolang het pand opgenomen blijft in het register van verwaarlozing.

Regelgeving

Belastingreglement

Geldig van 01 januari 2021 t/m 31 december 2025
Datum gemeenteraad: 14 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020

Naar top