Beleidsplan Ruimte Hoogstraten

Een nieuw ruimtelijke beleidsplan voor Hoogstraten

Het ruimtelijk beleidsplan wordt de opvolger van het huidige structuurplan. Het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan gaat intussen al ruim 15 jaar mee. Het biedt daardoor geen houvast meer in nieuwe ruimtelijke vraagstukken, ontwikkelingen en uitdagingen waarmee we als stad geconfronteerd worden.

In het nieuwe beleidsplan ruimte omschrijven we daarom opnieuw het gewenste ruimtelijke beleid voor de komende jaren. De voorbereidende fase stelde uitdagingen op scherp en leverde ons bouwstenen en krachtlijnen op. De beleidskaders waar rond gewerkt gaat worden zijn de kernen, de open ruimte en de economische ruimte.

In 2021 nodigden we je uit om mee na te denken over het ruimtelijk beleid van Hoogstraten. We zijn gestart met een online inspiratieavond, aansluitend lanceerden we een bevraging om af te toetsen hoe onze inwoners staan tegenover de ruimtelijke uitdagingen en mogelijke oplossingen en tenslotte hebben we voor elke woonkern een werktafelsessie georganiseerd. Deze resultaten zullen we meenemen in het verdere traject.

Naar top