Besluiten gemeenteraad

Algemene informatie besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op de vierde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat of de openbare orde de besloten zitting vereist. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Kon je de raad niet bijwonen, maar wil je wel graag meer informatie ontvangen over de besproken agendapunten? Dan kan je hieronder de audionotulering beluisteren en de besluitenlijst bekijken.

Hieronder kan je de agenda, besluitenlijst en beknopte notulen bekijken van de laatste vergaderingen. 

Audionotulering
Sinds 28 maart 2022 werken we met audionotulering. Dit betekent dat er geen geschreven notulen meer gemaakt worden. De agenda en gemotiveerde besluitenlijst worden nog wel genoteerd.


Naar top