Bibliotheekbeheersorgaan

Bibliotheekbeheersorgaan, cop. Elie L'Hoyest

Het bibliotheekbeheersorgaan is een inspraakorgaan voor het beleid van de bibliotheek. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende ideologische en politieke strekkingen binnen de gemeenteraad en uit vertegenwoordigers van het socioculturele veld. De voorzitter van het beheersorgaan is schepen Lieve Janssen. De leden van het beheersorgaan zijn aangesteld voor de periode 2013 - 2018.
Er zijn 4 deskundigen gecoöpteerd om mee te zetelen in dit orgaan.

Beheersorgaan: Bastiaansen Liesbeth, Conrads-Frantzen Marylou, De Bie Marleen, Dictus Jan, Huijbregts Stefaan, Jacobs Tonia, Janssen Lieve (voorzitter), Kuijpers Hans, Lauryssen Lucienne, Sterkens Mai, Van Gils Lisa, Van Leuven Koen, Van Loon Kris, Verbreuken Jos, Wittenberg Arnold.
Gecoöpteerden: Aerts Daan, Desoete Jan (secretaris), Kustermans Rie (plv.: Van Delm, Mieke), Duerinck Nelle (bibliothecaresse).

Beleidsplannen

De algemene beleidslijnen voor de bibliotheek in de periode 2014-2019 zijn vastgelegd in de beleids- en beheercyclus. In dit document is het volledige beleid van de stad Hoogstraten vastgelegd.

Voor de bibliotheek zijn er 4 beleidsprioriteiten vastgelegd:

- De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie
- De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid
- De bibliotheek zet in op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied
- De bibliotheek zet in op samenwerking met onderwijsinstellingen

Jaarlijks wordt dit plan geconcretiseerd in dashboards van leidinggevenden en medewerkers.