Levenslang leren

Digidak; cop. Elie L'Hoyest

In de bibliotheek van Hoogstraten kan u niet alleen boeken en dvd’s ontlenen, maar zij organiseert ook tal van workshops en lezingen. U geniet van een gevarieerd aanbod voor jong en oud. In augustus verschijnt het vormingsaanbod voor de periode september 2016-februari 2017 online.

Naast dit tijdelijke aanbod kan u het hele jaar door aan vormingsactiviteiten deelnemen.

Jeugd

  • Voorleesuurtje: bibvrijwilligers lezen grappige, spannende en avontuurlijke boeken voor. Elke zaterdag van 10u tot 12u en elke laatste woensdag van de maand van 14u tot 15u. 
  • Kinder- en jeugdjury: jongeren van 10 tot 16 jaar nemen deel aan een leesgroep. Op een jaar lezen zij 8 boeken die ze in groep bespreken. Daarna maakt elk jurylid zijn eigen top 10 op. Hun gezamenlijk oordeel leidt tot een winnaar per leeftijdsgroep. Infosessie op woensdag 5 oktober om 13.30 uur in de BiB.

Volwassenen

  • Lezingen, cursussen en workshops: het volledige programma vindt u op de vormingspagina. De onderwerpen van de vorming zijn gebaseerd op de meervoudige intelligentie van Gardner.
  • Computercursussen via Digidak: laagdrempelige gratis cursussen om met een computer of tablet te leren werken, foto’s te bewerken, Word, Excel of Powerpoint te verkennen, smartphone te gebruiken, … Het volledige programma vindt u op de website van Digidak.
  • Leesgroep Boekenbabbel: BiB Hoogstraten organiseert 2 leesgroepen voor volwassenen. Elke groep bespreekt jaarlijks 4 boeken. De ene groep komt ’s avonds samen, de andere ’s namiddags. Geïnteresseerd welke boeken de Boekenbabbels bespreken? Klik op het programma.
  • Verhuur ontmoetingsruimte: Hoogstraatse socioculturele verenigingen kunnen de ontmoetingsruimte van de bibliotheek huren om lezingen of vergaderingen in te richten. Het reglement vindt u op de pagina van het gemeenschapscentrum.