Blauwe zone en parkeerkaarten

Vraag je bewonerskaart aan

Gebruik parkeerschijf op een blauwe zone

Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht in de daartoe voorziene zones. Voor Hoogstraten is dit enerzijds de Vrijheid en het voorste gedeelte van haar zijstraten en anderzijds de Jaak Aertslaan (OCMW-site).

Bij aankomst moet de bestuurder de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst. Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven van maandag tot en met zaterdag van 9 u. tot 18 u. en voor een maximumduur van twee uren.

Dergelijke bijzondere voorwaarden gelden in de Jaak Aertslaan: hier is parkeren toegestaan voor een maximumduur van drie uren.

 

Bewonerskaart en gemeentelijke parkeerkaart

Bewonerskaart

Bewonerskaarten kunnen, mits betaling van een retributie, aangevraagd worden door inwoners van Hoogstraten die hun domicilie hebben binnen de blauwe zone. Enkele voorwaarden zijn:

  • Geen parkeerplaats, garage of inrij hebben binnen een straal van 200m in de blauwe zone
  • Maximum één bewonerskaart per woonentiteit

Gemeentelijke parkeerkaart

Deze kaart kan, mits het betalen van een retributie, uitgereikt worden aan een natuurlijk persoon die beroepsmatig actief is op het grondgebied van de stad en die behoort tot één van volgende categoriën:

  • Dokters
  • Thuisverplegers
  • Kinesisten

Online een aanvraag indienen, kan door de rode knop op de pagina te gebruiken.
Meer info over het aanvragen van deze parkeerkaarten kan je verkrijgen op de financiële dienst.

 

Meer informatie? 

Blauwe zone 

Bewonerskaart en gemeentelijke parkeerkaart

 

Documenten

Belastingreglement blauwe zone

Retributiereglement bewonerskaart

Hoe gebruik ik mijn parkeerschijf op de correcte manier?

Naar top