Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het verbranden van afval is niet toegelaten. Ook niet in een allesbrander, kachel of ton. Het veroorzaakt geur- en rookhinder bij uw buren en verhoogt de risico's op schouwbrand. Ook voor uzelf is het verbranden van afval niet zonder gezondheidsrisico's.

Uitzonderingen

  • het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.
  • het verbranden van plantaardige afvalstoffen van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden vanuit fytosanitair oogpunt, op meer dan 100 meter van huizen, stallingen en bossen, opslagplaatsen, loodsen, … onder gedurig toezicht tussen zonsopgang en zonsondergang en beperkt tussen 8.00u en 20.00u;