Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Een bosgroep geeft boseigenaars praktische ondersteuning bij het beheer van hun bos.
"Baas in eigen bos", dat is het basisprincipe van de bosgroepen. De bosgroepen informeren, adviseren en organiseren. Maar u beslist steeds zelf over het beheer van uw bos.

Hoe werkt een bosgroep?

Een bosgroep is een vereniging, een onafhankelijke vzw. Alle boseigenaars kunnen lid worden van de bosgroep in hun streek. Leden-boseigenaars kiezen in hun Algemene Vergadering een raad van bestuur voor de bosgroep. De bosgroepen beschikken ook over personeel: minstens een bosbouwingenieur en een administratief medewerker.

Bosgroepen worden financieel gesteund door de provincies. Daardoor kan de dienstverlening aan de boseigenaars grotendeels gratis zijn. De onafhankelijkheid van de vzw wordt gegarandeerd door meerderheid aan private boseigenaars in het bestuur van de bosgroep.

Waarom kiezen voor een bosgroep?

In Vlaanderen zijn de bossen enorm versnipperd en zijn er dus ook veel boseigenaars. Dit maakt het beheren van een bos niet eenvoudig en vaak onrendabel, maar als boseigenaars samen beheerwerken uitvoeren en gezamenlijk hout kunnen verkopen dan kan dit aan economisch gunstigere voorwaarden (betere houtprijzen, minder kosten). Afspraken over het gemeenschappelijk inzetten van arbeiders en machines maken de uitvoering van boswerken betaalbaar.

U kan bij de bosgroep terecht voor onafhankelijke advies rond duurzaam bosbeheer, zowel bosbouwtechnische informatie als de wettelijke, financiële en administratieve aspecten van het bosbeheer.