Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Hoogstraten, relighting, bibliotheek, energiebesparen

Klimaatacties dragen bij tot gezondere financïen, op korte of lange termijn. Minder fossiele brandstoffen verbruiken, betekent immers een directe daling van de vaste kosten voor aardgas of elektriciteit. De gemeente en OCMW beheren een grote groep gebouwen verspreid over de gemeente. Het stadsbestuur en OCMW Hoogstraten investeerde de voorbije jaren in energiebesparende maatregelen in gebouwen.  Verschillende diensten van stad en OCMW legden hun expertise samen. Intussen zijn een aantal acties uitgevoerd en zijn de besparingen te merken op de energiefactuur. 

Weetje : een nulmeting bracht de totale CO2-uitstoot in onze gemeente in kaart. Ongeveer 2% wordt veroorzaakt door gebouwen van het stadsbestuur en OCMW en de openbare verlichting.

Besparing op het aardgasverbruik van grotere gebouwen hebben het meeste potentieel om CO2 te besparen. De komende jaren zal hier ook verder op worden ingezet. Onder meer isolatie en stookplaatsrenovatie bij het stadhuis en enkele schoolgebouwen staan op de planning voor de komende jaren.