Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Stookolietank

Bodemattest

Het bodemsaneringsdecreet geeft de Vlaamse overheid een belangrijk instrument om verontreinigde gronden te saneren en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Het geheel heeft als doel de verwerver van een grond te beschermen.

Het bodemattest

De notaris vraagt bij overdracht van grond (verkopen, verhuren, erfpacht, ...)  een bodemattest aan bij OVAM. Dat attest geeft aan of het perceel al dan niet opgenomen is in het grondeninformatieregister. De inhoud van het attest moet steeds meegedeeld worden aan de nieuwe eigenaar én wordt opgenomen in de akte van overdracht. Gaat het over risicogronden, dan is vooraf een oriënterend bodemonderzoek verplicht dat al dan niet aanleiding geeft tot bodemsanering.

Alles weten over bodembescherming?

Contacteer OVAM via onderstaande link.

Stookolietanks

Als eigenaar van een stookolietank bent u verplicht om periodieke controles te laten uitvoeren. Het is essentieel deze controles te laten uitvoeren door erkende technici. Wanneer u een onverklaarbare mazoutgeur, een abnormaal hoog verbruik of een aanzienlijke hoeveelheid water in uw installatie vaststelt, kan het zijn dat er iets mis is met uw tank. Hier kan een ultrasoonlekdetectiesysteem uitsluitsel brengen over de oorzaak. Dit onderzoek gebeurt zonder het ledigen van de tank.

Een tank die niet meer in gebruik is, moet gereinigd en verwijderd worden. Alleen wanneer het technisch onmogelijk is de tank te verwijderen, mag ze na lediging en reiniging opgevuld worden met een inert materiaal (bv.zand). Ook dit moet gebeuren door gespecialiseerde firma's. Een tank mag nooit opgevuld worden met (regen)water! Dat zou onvermijdelijk leiden tot het wegroesten van de tank. Naast verzakking heeft dit vaak een verspreiding van de verontreinigde inhoud naar de bodem en naar het grondwater tot gevolg.

Meer info over de wetgeving rond stookolietanks, periodieke controles, buiten gebruik stellen tanks,... kan u vinden via onderstaande link.