Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Geluidshinder kan de levenskwaliteit verminderen, maar uiteraard verschilt de gevoeligheid voor geluid van mens tot mens. Wat voor de één een hinderlijk geluid is, valt een ander misschien nauwelijks op. 

Stoort u zich aan buurgeluiden of vinden de buren dat u teveel lawaai maakt? In beide gevallen kan een goed gesprek een uitkomst bieden. Met meer begrip voor elkaar en een paar simpele aanpassingen is een probleem meestal snel opgelost.

Met een aantal eenvoudige gedragstips kunnen vaak heel wat ergernissen voorkomen worden:

  • Beperk het geluid van stereo of televisie. Een koptelefoon of het aanbrengen van geluidsisolatie kunnen een oplossing zijn.
  • Als u huisdieren heeft, doe dan het nodige om overmatig lawaai te voorkomen.
  • Geeft u een (tuin)feest? Laat dit dan even weten aan de buren. Maar aanvaardt dan ook dat de buren ook feestjes geven.
  • Gaat u klussen in of rond het huis, doe dit dan op een redelijk tijdstip en hou rekening met uw buren.
  • Het gebruik in open lucht van grasmaaiers, houtzagen en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is verboden tussen 21.00 uur en 07.00 uur en op zondagen en wettelijke feestdagen. Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op landbouw- en/of (bos)bouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf.

Voor muziek op fuiven, evenementen zijn normen vastgelegd om gehoorschade bij het publiek te voorkomen. Hierover leest u meer op onderstaande pagina.