Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Preventieve maatregelen bij gebruik van grondwater

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of ‘PFAS’ in de nabijheid van de brandweerkazernes in de Kempen. In Hoogstraten werden de brandweerkazernes op de Sint Lenaartseweg (Hoogstraten) en het Gemeenteplein (Meerle) onderzocht.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

In de bodem is er geen verontreiniging. Nergens worden de toetsingswaarden bodemsaneringsnorm voor PFOS en PFOA overschreden. In het grondwater is er wel reden om nader onderzoek uit te voeren. Daar wordt de toetsingswaarde bodemsaneringsnorm voor zowel PFOS  als PFOA overschreden. Als de omwonenden herhaaldelijk aan het grondwater worden blootgesteld, kan dit een risico vormen.

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om enkele preventieve maatregelen te nemen bij het gebruik van grondwater.

Voor wie zijn deze preventieve maatregelen nodig?

Als je woont binnen de 500 m rond de onderzochte locatie(s) bevindt, adviseren we je uit voorzorg om een aantal blootstellingsbeperkende maatregelen na te leven, om jouw blootstelling zo veel mogelijk te beperken.

Wie binnen een straal van 500 meter van de brandweerkazernes woont, zal van het stadsbestuur een brief krijgen met meer uitleg.

Wat zijn de gevolgen voor jouw gezondheid?

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die water-, vuil- of vetafstotend zijn. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in brandblusschuim, anti-aanbaklagen, waterafstotend textiel, bepaalde behandelde papiersoorten en sommige cosmetica en huishoudproducten.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn immers stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Wat moet je doen om blootstelling te vermijden?

Aanbevelingen bij het gebruik van grondwater

Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
Gebruik het grondwater niet om je moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
Je kan zonder problemen het grondwater blijven gebruiken voor andere dingen zoals je auto wassen, het toilet doorspoelen, de oprit afspuiten en planten water geven.

Algemene aanbevelingen

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
Voor alle putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet, als je daartoe de gelegenheid hebt.

Hoe gaat het verder?

Naar aanleiding van de verhoogde PFAS-waarden op het terrein van de brandweerkazernes zal bijkomend onderzoek gedaan worden. Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Door bijkomende onderzoeken op de risicolocaties en in de ruime omgeving zullen wij de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap Zorg en Gezondheid mogelijk de maatregelen aanpassen.

Dankzij het bijkomend onderzoek kunnen we de verontreiniging in kaart brengen en de eventuele risico’s voor de omwonenden en het milieu beter inschatten. Als de resultaten daarvan bekend zijn, houden wij een bewonersvergadering. Zo’n vergadering heeft op dit moment nog geen zin, omdat we nog te weinig details hebben om de inwoners specifiek te informeren over hun individuele situatie.

Het stadsbestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je uiteraard op de hoogte

Zones waar de preventieve maatregelen gelden:

 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte recent de resultaten bekend van een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op Industrieweg 27 – 2320 Hoogstraten In dit onderzoek werd ook de aanwezigheid van zogeheten perfluorverbindingen of ‘PFAS’ onderzocht. Op één meetpunt zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater.

Wat betekent dit voor de omwonenden?

Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u langdurig aan veel PFAS wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we bijna niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen in het lichaam.

Er is dus geen reden voor paniek, maar de verhoogde PFAS-waarden betekenen voor omwonenden mogelijk een risico bij herhaaldelijke blootstelling. Op basis van dit onderzoek adviseert het Departement Zorg van de Vlaamse regering om zogenaamde no regret-maatregelen te nemen op die locatie(s) en in een gebied rond die locatie(s), waarin ook uw woning ligt.

Wat zijn no regret-maatregelen?

No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. No regret-maatregelen zijn bedoeld om de bevolking te beschermen tegen mogelijke risico’s.

Wat kunt u doen?

Aangezien uw woning zich in het gebied rond de onderzochte locatie(s) bevindt, adviseren we u uit voorzorg om een aantal blootstellingsbeperkende maatregelen, zogenaamde ‘no regret-maatregelen’, na te leven, om uw blootstelling zo veel mogelijk te beperken.

Aanbevelingen bij het gebruik van grondwater

  • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik het grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
  • U kan zonder problemen het grondwater blijven gebruiken voor andere dingen zoals uw auto wassen, het toilet doorspoelen, de oprit afspuiten en planten water geven.

 

Algemene aanbevelingen

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet, als u daartoe de gelegenheid hebt.

 

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken in Vlaanderen zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan Departement Zorg de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en Departement Zorg. We houden u uiteraard op de hoogte.

Zones waar de preventieve maatregelen gelden: 

Algemene vragen over PFAS kan u sturen naar pfas@vlaanderen.be