Natuurvergunning

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen en/of vegetaties zijn in bepaalde omstandigheden een vergunning nodig. Wilt u struiken of bomen kappen, een sloot of poel dempen, een boomgaard rooien,… neem dan steeds contact op met de milieudienst om na te gaan of u een vergunning moet aanvragen.

Bekwam u reeds een stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen of staan de struiken op de huiskavel van uw woning of bedrijfsgebouw? Dan is er geen natuurvergunning vereist. De zorgplicht blijft echter wel gelden!

Ook voor normale onderhoudswerken aan kleine landschapselementen is geen vergunning nodig.