Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De Vlaamse winters zijn te nat en de Vlaamse zomers zijn te droog. Vier van de laatste vijf zomers waren uitzonderlijk droog. Vooral land- en tuinbouwers ondervinden de gevolgen van het watertekort, omdat de landbouw afhankelijk is van water en zon voor haar gewassen.

Op voorstel van de Hoogstraatse land- en tuinbouwadviesraad is het stadsbestuur samen met het Regionaal Landschap op zoek gegaan naar een project op maat van Hoogstraten dat inzet op het vasthouden van water in landbouwgebied. Het resultaat is Drempels tegen Droogte.

Doelstellingen

Regionaal Landschap De Voorkempen zet zich samen met stad Hoogstraten, Watering De Beneden Mark en Boerennatuur Vlaanderen in om kleinschalige maatregelen bij landbouwers te nemen rond waterretentie en -conservering. Met dit project willen we land- en tuinbouwers in Hoogstraten informeren over en vertrouwen geven in droogtemaatregelen. 

Land- en tuinbouwers kunnen via het project doen op maatregelen op hun percelen om water beter vast te houden. De ingrepen worden vooral gerealiseerd via stuwtjes op perceelsgrachten, maar ook via een duikerafsluiter. Hiermee kunnen we hemelwater meer tijd te geven om in te trekken in de bodem. Dat leidt tot een hogere grondwatertafel en een grotere buffercapaciteit tijdens droge zomers. De maatregelen worden financieel ondersteund binnen het project. 

Projectpartners