Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De watering is een openbaar bestuur dat als opdracht heeft binnen haar gebiedsomschrijving de waterhuishouding te beheersen. In Hoogstraten is één watering werkzaam, met name de watering 'De Beneden Mark'. De beheersing van de waterhuishouding gebeurt voornamelijk door een jaarlijkse ruiming van de belangrijke waterlopen en door het bouwen en onderhouden van sluizen, pompgemalen en windmolens. De ingelanden (dit zijn de eigenaars van gronden, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de watering) worden jaarlijks belast. Deze belasting noemt men 'watergeschotten'.

Contact

Watering de Beneden Mark
p/a Gammel 33
2310 Rijkevorsel
03 314 15 35