Mobiliteitsplan

Het  Gemeentelijk Mobiliteitsplan is een strategisch document dat de acties van de gemeente vastlegt voor de komende periode. De belangrijkste doelstelling van het mobiliteitsplan is de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners en het verzekeren van een optimale toegankelijkheid.

Het mobiliteitsplan gaat uit van de volgende drie componenten: een verplaatsingsbehoefte, het vervoermiddel en het verkeersgedrag.

Het mobiliteitsplan streeft volgende doelstellingen na:

 • de bereikbaarheid van het centrum en de wijken garanderen
 • iedereen een gelijkwaardige toegang tot mobiliteit bieden
 • de verkeersveiligheid vergroten
 • een mobiliteit realiseren die oog heeft voor de leefbaarheid
 • milieuvervuiling terug dringen.

Het mobiliteitsplan van Hoogstraten werd goedgekeurd en bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 28/04/2004.

Het mobiliteitsplan werd in 2011 geactualiseerd voor de volgende deelaspecten:

 • fietsnetwerk
 • wegennetwerk
 • openbaar vervoer
 • zwaar vervoer
 • flankerend beleid
 • parkeerbeleid

De geactualiseerde versie van het mobiliteitsplan met bijgevoegde actietabel werd definitief vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 30/01/2014.

Documenten