Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Randparking

Het parkeerbeleid te Hoogstraten gaat uit van volgende drie basisprincipes:

  • Het juiste vervoersmiddel op de juiste plaats
  • De publieke ruimte is schaars en kostbaar
  • Een optimale benutting van parkeerruimte

Hierdoor wordt er geen verdere uitbreiding van parkeervoorzieningen voorzien maar wordt gestreefd naar het verschuiven van parkeerplaatsen vanuit het centrum van Hoogstraten naar de rand van het centrum. Om dit te ondersteunen werd een plannetje opgesteld met aanduiding van de langparkeerplaatsen. 

Sturend parkeerbeleid gaat hand in hand met de verbetering van het openbaar vervoer, de voetgangers- en fietsvoorzieningen.

Andere sturende maatregelen inzake parkeren liggen in een parkeerduurbeperking door instelling van een blauwe zone en een bewoners- en belanghebbendenparkeerregeling.

Het parkeerbeleid in Hoogstraten-centrum gaat is gevat in een 6-stappenplan.

Meer informatie hierover is te vinden in het aangepast mobiliteisplan, vanaf bladzijde 41 tot en met bladzijde 45.