Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Gemeenteschool

Volg hier de acties voor de schoolomgeving van de Gemeenteschool binnen het project School-straten

 

Samen met de ouderraad en de school is besloten om meer tijd uit te trekken om inzicht te krijgen in de mobiliteitsproblematiek in de schoolomgeving.
Ondermeer in het mobiliteitsplan van de stad zullen er oplossingen voorzien worden voor de schoolomgeving.  Toch al dringende vragen? Neem contact op met de mobiliteitsdienst. T 03 340 19 11.

Fase 1 : wat wil het kind zelf?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en met andere interesses. Door interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats vertellen ze ons hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. En we hebben hen ook letterlijk gevolgd. Met een go-pro filmden we de rit van kinderen naar school.

Het belevingsonderzoek bij de kinderen hebben we weergegeven in een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hier!

Fase 2 : samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken

Met kinderen en volwassenen formuleren we gezamenlijke uitdagingen per school. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met de hulp van experts, zoeken we samen naar oplossingen.

In december 2017 kwamen (groot)ouders, buren en de school samen in een werksessie om ideeën uit te werken voor meer bewegingsvrijheid rondom de school. In een eerste deel van de werksessie hebben zij in korte gesprekken per twee gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen voor de school. In een tweede deel werden een aantal ideeën verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de groep. De ideeën en uitgewerkte voorstellen van deze werksessies worden mee genomen naar het expertenoverleg. 

HIerbij vindt u de uitnodiging, de presentatie en het verslag van deze werksessie. Was u er niet bij? Heeft u nog ideeën voor de schoolomgeving? Laat ze ons nog weten via de online bevraging van school-straten!